Archiveren

Gemeenten hebben een uitgebreide archiveringsplicht. De digitalisering stelt gemeenten daarnaast voor de uitdaging om informatie duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden. In deze rubriek lees u verder over archiveren voor gemeenten.

De 7 belangrijkste valkuilen bij substitutie

De 7 belangrijkste valkuilen bij substitutieDe verplichte machtiging voor permanent te bewaren archiefbescheiden is in 2013 komen te vervallen en hierdoor denken veel overheidsinstanties dat het gemakkelijker is om substitutie door te voeren. Als u wilt overstappen naar digitale documentatie, dan komen er meer dingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan informatiebeleid, het nieuwe werken en een goede inrichting van hard- en software. Lees in dit document de 7 belangrijkste valkuilen bij substitutie.

Bekijk ' De 7 belangrijkste valkuilen bij substitutie '

Nieuwe ontwikkelingen – de regionale uitvoeringsdiensten

Nieuwe ontwikkelingen – de regionale uitvoeringsdienstenEr zijn in Nederland sinds de start van 2013 ongeveer 28 regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Deze uitvoeringsdiensten gaan voor onder meer voor provincies en gemeenten taken uitvoeren. Deze taken zijn voornamelijk gericht op het verlenen, het toezicht houden en het handhaven van omgevingsvergunningen. De organisaties die hun taken gaan laten uitvoeren door de RUD’s zijn al volop bezig met de voorbereidingen.

Bekijk ' Nieuwe ontwikkelingen – de regionale uitvoeringsdiensten '

Nieuw archieftoezicht in de provincie Gelderland

Nieuw archieftoezicht in de provincie GelderlandIn iedere provincie is een provinciaal archiefinspecteur belast met het toezicht op de archiefzorg van gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en de regionale politiekorpsen. Zo ook bij de provincie Gelderland. De toezichthoudende taak gaat de komende jaren echter veranderen.

Bekijk ' Nieuw archieftoezicht in de provincie Gelderland '

Checklist voor archiefvormers: de eisen Duurzaam Digitaal Depot toegepast

Checklist voor archiefvormers: de eisen Duurzaam Digitaal Depot toegepastRodin is de afkorting voor Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. Het Rodin project is tot stand gekomen naar aanleiding van de Nieuwe Archiefregeling. Met Rodin beschikken organisaties over een checklist, waarmee een 0-meting over de digitale beheersomgeving in de organisatie gemaakt kan worden. In dit artikel leest u een interview met twee vertegenwoordigers die Rodin mee ontwikkelden.

Bekijk ' Checklist voor archiefvormers: de eisen Duurzaam Digitaal Depot toegepast '

De Baseline Voor Gemeenten In Het Kort

De Baseline Voor Gemeenten In Het KortDe Baseline beoogt een kader te bieden dat eenheid en duidelijkheid creëert in de wirwar van wet- en regelgeving die het informatiedomein raakt. Gepresenteerd onder de noemer ‘praktisch – samen – toekomstgericht’ is de Baseline ook echt toepasbaar. Met de Baseline voer je een APK uit op de kwaliteit van de (digitale) documentaire informatievoorziening.

Bekijk ' De Baseline Voor Gemeenten In Het Kort '
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!