Workshop Implementatie Nieuwe Gemeentelijke Selectielijst 2017

Datum:
30 maart, 4 april of 2 mei 2017
Onderwerp:
Gemeentelijke Selectielijst 2017
Kosten
€450,- per persoon (excl. BTW) inclusief Lunch en lesmateriaal
Locatie
Zwolle, Eindhoven of Utrecht

Hij is er! De nieuwe Selectielijst 2017!

De nieuwe Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017.

Wat is er anders in de lijst van 2017?

Er is veel veranderd! Processen staan nu centraal. Wat betekent dit?

  • Nieuwe waarderings- en selectiemethodiek van het Nationaal Archief.
  • Een belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe lijst geïmplementeerd wordt in geautomatiseerde systemen. De Selectielijst 2017 gaat daarom uit van generieke processen in plaats van taken en documenten en kent een levenscyclusmodel.

Dit heeft grote gevolgen voor de archiefvorming, selectie en waardering binnen uw informatiehuishouding. Hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe Selectielijst op de juiste manier wordt ingevoerd zodat u later niet voor verrassingen komt te staan? Doxis geeft u hiervoor de praktische handvatten tijdens deze workshop!

Naar huis met een concept Plan van Aanpak

Wilt u:

  • inzicht waar uw organisatie nu staat?
  • concrete handvatten hoe u de Selectielijst 2017 het beste kunt implementeren?
  • een concept Plan van Aanpak voor uw organisatie op basis van de BiSL-methodiek (Business Information Service Library)?

Programma Workshop

Dick de Vries Doxis Expert Selectielijst 201709.30 Start
09.45 Achtergrond Selectielijst: instrumenten en toepassing analyses
11.00 Pauze
11.15 Concept Selectielijst: de opbouw, inhoud en de achtergrond van de selectielijst.
12.30 Lunch
13.30 Gebruik en implementatie
14.45 Pauze
15.00 Uitwerken Plan van Aanpak implementatie selectielijst op basis van BiSL
16.15 Afsluiting

Meld u snel aan!

De eerdere edities van de workshop Selectielijst van Doxis werden bezocht door ruim 400 belangstellenden! Zorg dat u het niet mist en schrijf u in.

Utrecht, Zwolle of Eindhoven?

De workshops organiseren we op drie verschillende locaties in Nederland:

  • 30 maart 2017 - Zwolle
  • 4 april 2017 - Eindhoven
  • 2 mei 2017 - Utrecht

Ook dit keer wordt de workshop Selectielijst 2017 verzorgd door Dick de Vries, expert op het gebied selectie en waardering.

Investering

Uw investering bedraag €450,- per persoon (excl. BTW). Inclusief lunch en digitaal lesmateriaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Commerciële Binnendienst van Doxis:
T 070 -317 71 72
commercielebinnendienst@doxis.nl

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!