Seminar: Archivering raakt ons allemaal - Gemeente Veere

Datum:
18 januari 2017
Onderwerp:
Praat mee over de ontwikkelingen van archivering
Kosten
Gratis
Locatie
Gemeentehuis Domburg

Krijgt archivering de aandacht die het verdient? De afgelopen jaren is de rol van de documentaire informatievoorziening (DIV) door verdergaande digitalisering sterk veranderd. Voorheen was de afdeling verantwoordelijk voor een juist beheer van alle documenten waarmee de organisatie haar handelingen bewijst. Tegenwoordig is de proceseigenaar verantwoordelijk voor het goed documenteren van de uitgevoerde handelingen. De reden hiervoor is dat de werkprocessen in de organisatie als uitgangspunt worden genomen. Archiveren is daar een onderdeel van en wordt daarom dus ook onderdeel van de werkzaamheden van de proceseigenaar. Deze verschuiving heeft impact op processen, systemen en data.

Om deze verschuiving meer concreetheid te geven organiseren wij in samenwerking met diverse gemeenten, onder de titel: "Archivering raakt ons allemaal", een aantal interessante en leerzame seminars. Tijdens deze seminars geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Archiefinnovatie - Wat zijn belangrijke ontwikkelingen waarmee elke gemeente rekening moet houden?
  • Goud in handen - Hoe ontwikkel je draagkracht voor archivering binnen je organisatie?
  • Verantwoord archiveren - Stap voor stap een duurzaam en verantwoord archief beheren en behouden
  • Metadateren - Hoe organiseer je de hernieuwde aandacht voor metadateren (TMLO)?
  • Van analoog naar zaakgericht - Hoe groeit uw organisatie naar een procesgerichte organisatie?

Eerder hebben we gelijke seminars georganiseerd bij de gemeenten Woerden en Koggenland. Voor een korte impressie van deze twee seminars, klik hier!

Voor wie?

Er wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het dynamische thema van archivering en archiefbeheer waardoor deze sessies interessant zijn voor eenieder met raakvlakken op het gebied van Information Management.

Programma


10:00 - 10:05 - Welkomstwoord
10:05 - 10:45 - Archiefinnovatie
10:45 - 11:45 - Goud in Handen
11:45 - 12:30 - Casestudy gemeente Veere
12:30 - 13:15 - Lunch
13:15 - 14:00 - Deelsessie I - EIM transitiemodel hulpmiddel voor verantwoord archiveren
- Deelsessie II - Spreker wordt snel bekend gemaakt
14:00 - 14:45 - Deelsessie III - Metadateren is van alledag
- Deelsessie IV - De transitie naar een procesgerichte organisatie
14:45 - 15:30 - Paneldiscussie - Archivering raakt ons allemaal!
15:30 - 16:30 - Borrel

Programmadetails

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de programmaonderdelen. Wij zijn op dit moment nog druk bezig het programma verder vorm te geven.

Archiefinnovatie

Spreker: Een interessante spreker vanuit Archief 2020 - Wordt spoedig bekend gemaakt

De organisatie Archief2020 zal gedurende deze sessie een uitleg geven over de verschillende aspecten waar gemeentelijke organisaties nu, maar vooral ook in de toekomst mee te maken krijgen op het gebied van archivering. Denk aan de ontwikkeling op het gebied van e-depot of standaardisering van datastromen. Spreker wordt spoedig bekend gemaakt.

Goud in handen

Spreker: Frits van Schagen - Voormalig gemeentesecretaris gemeente Zutphen

Duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie is van historisch belang en creëert ongekende meerwaarde, zowel maatschappelijk als economisch. Het is een zeer belangrijke kwestie en de voortgang en besluitvorming dienen daarom een belangrijk punt op de bestuursagenda te zijn. Er zijn gelukkig genoeg praktijkvoorbeelden die u tijdens deze presentatie te horen krijgt.

Casestudy gemeente Veere

Spreker: Een interessante spreker van de gemeente Veere

De gemeente Veere zal dieper ingaan op een actueel onderwerp aangaande archivering.

EIM transitiemodel hulpmiddel voor verantwoord archiveren

Spreker: Bart Suers - Business Developer BCT

DUTO, KIDO, eDepot en Wet Revitalisering Generiek Toezicht gaan over de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste medewerker om professioneel te kunnen handelen en tijdig verantwoording te kunnen afleggen. Het EIM transitiemodel biedt handvaten om stap voor stap een duurzaam en verantwoord archief te beheren en te behouden. De basis hiervoor is een kwaliteitsproces waarmee structureel verbeterslagen (inzichtelijk) worden gemaakt.

Metadateren is van alledag

Speker: Arjan Kloosterboer - I-adviseur Telengy

Digitale duurzame toegankelijkheid vereist hernieuwde aandacht voor het metadateren. Hoe doe je dat en krijg je dat georganiseerd? Wat is de rol van DIV'er en van de archivaris? En hoe past het TMLO daarin? Op deze vragen gaat Arjan in zijn presentatie verder in.

De transitie naar een procesgerichte organisatie

Spreker: Rowenna Hameleers - Business Consultant

Een transitie in procesgericht werken en gedachtegoed die veel voeten in de aarde heeft. Om die reden hanteert BCT een gefaseerde aanpak die organisaties helpt om te groeien naar een procesgerichte organisatie. Tijdens deze deelsessie zal Rowenna Hameleers haar ervaringen delen die zij rondom deze transitie tegenkomt.

Paneldiscussie - Archivering raakt ons allemaal!

Discussieer mee over dit onderwerp aan de hand van een aantal interessante stellingen.

Locatie

Gemeente Veere
Traverse 1
4357 ET Domburg

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!