Grip op het sociaal domein

Datum:
Woensdag 10 februari 2021, vanaf 11:30 uur
Onderwerp:
Digitale dienstverlening
Kosten
Gratis
Locatie
Online

Op 1 januari 2015 traden de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo) en de Participatiewet in werking. Deze veranderingen in wetgeving heeft gezorgd voor een verandering in taken van alle Nederlandse gemeenten.

Onlangs heeft het Sociaal Cultureel Planbureau in haar rapport “Sociaal domein op koers?” geconcludeerd dat de resultaten in de praktijk achterblijven bij de verwachtingen. Gebrek aan grip op het sociaal domein – in brede zin – leidt bij gemeenten tot (financiële) verrassingen. Vaak is het (te) laat om bij te kunnen sturen als deze worden geconstateerd .

Het sociaal domein is in veel gevallen te groot, te complex en soms te abstract om zomaar beet te kunnen pakken. Want waar moet je beginnen? Om gemeenten een concreet startpunt te bieden hebben BDO, 2at en Microsoft het dashboard “Grip op het sociaal domein” ontwikkeld. Dit dashboard bevat voor de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en analyses die zijn opgesteld op basis van ervaring en best practices. Door slim gebruik te maken van data helpt dit dashboard gemeenten om meer grip te krijgen op het sociaal domein.

Wil je weten wat dit dashboard voor je gemeente kan betekenen? Meld je dan nu aan voor het webinar.

Agenda:

  1. Het sociaal domein en de uitdagingen
  2. Vergroten van grip in de praktijk
  3. Hoe kan een dashboard helpen bij het krijgen van grip
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!