Eindadvies VISD: daar kunnen we wat mee

Teruggekomen van vakantie trof ik een volle elektronische postbus aan. Een substantiële bijdrage werd daarbij geleverd door het eindadvies vanuit KING naar aanleiding van de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD), een lijvige rapportage met dito bijlagen. De afgelopen dagen heb ik dit advies eens goed bekeken en ik werd daarbij aangenaam verrast.

De VISD is opgesteld in opdracht van de VNG en departementen en uitgevoerd door KING, gemeenten, departementen en verschillende actoren uit het sociale domein. Deze verkenning is bedoeld om gemeenten (en andere partijen) ondersteuning te bieden bij het opzetten van de toekomstige informatievoorziening binnen het sociale domein. Gezien de lopende decentralisaties binnen dit domein en de toekomstige regierol van gemeentes ligt hier een grote uitdaging. Dit moet dan ook nog met minder geld dan momenteel beschikbaar is. KING heeft dit mooi verpakt in de kreet 'Betrokken bij mensen, slim en efficiënt georganiseerd'.

Harmonisatie van standaarden
Ik ben vooral blij met de prominent onderkende noodzaak om te komen tot domeinoverstijgende afspraken over standaarden en de coördinerende rol die KING hier voor zichzelf ziet. Terecht wordt hierbij geconcludeerd dat harmonisatie van standaarden tussen de domeinen een zaak van een lange adem is, maar dat op korte termijn wel al stappen moeten worden gezet. Goed dat ook naar een mogelijke rol voor het Inlichtingenbureau (IB) en/of Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) als serviceorganisatie wordt gekeken. Ook ben ik blij met de conclusie in de rapportage dat het voor gemeenten niet per se noodzakelijk is een volledig nieuw systeem aan te schaffen, maar dat geadviseerd wordt eerst goed te kijken naar (her)gebruik van al aanwezige systemen. Daar is inderdaad al veel mee mogelijk en hier is ook al veel in geïnvesteerd.

Open deuren
In de rapportage staan natuurlijk ook voldoende open deuren, maar het is best wel aardig de relevante open deuren een keer overzichtelijk op een rijtje te zien. Zo wordt terecht een appél gedaan op de bestuurders om het belang van goede informatievoorziening te onderkennen en daarin te investeren. Terecht wordt de rol benoemd die ICT kan hebben ter ondersteuning van de invulling van bezuinigingen en de zelfredzaamheid van burgers. Leuk dat daarbij co-creatie wordt aangegeven, een belangrijke component binnen onze Melodies-strategie. Natuurlijk wordt terecht de noodzaak voor gemeenten om informatiebeveiliging goed te regelen benoemd. En privacy! Naar mijn mening zou dit laatste weleens het grootste struikelblok kunnen gaan worden om te komen tot een integrale informatievoorziening binnen het sociale domein.

Concrete handvatten
Mijn complimenten aan de opstellers van dit adviesrapport, ook voor wat betreft de termijn waarbinnen dit gerealiseerd is. Deze rapportage vormt een basis voor het structureren van de landelijke informatievoorziening binnen het sociale domein. Daarnaast geeft deze rapportage gemeenten concrete handvatten. En ook voor ons als ICT-leverancier is deze rapportage zeer bruikbaar om verder richting te geven aan (door)ontwikkeling van onze oplossingen. Ik ben benieuwd naar het concrete vervolg op deze rapportage.

 

 

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!