Wat is de waarde van een akkoord?

Begin april hebben het kabinet en werkgevers en werknemers het sociaal akkoord gesloten. In dit sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt die haaks staan op het eerder gesloten regeerakkoord. Dit regeerakkoord was de basis voor gemeenten, en ook voor ons als leverancier, om de voorbereiding van de decentralisaties (onder andere de Participatiewet) verder op te pakken. Hier is flink in geïnvesteerd. Het sociaal akkoord haalt een streep door de afspraken in het regeerakkoord of zet op zijn minst de rem op een aantal ontwikkelingen.

Nu blijkt ook nog dat de in het sociaal akkoord gemaakte afspraken onduidelijk zijn en dat partijen deze verschillend uitleggen. Na het sluiten van het akkoord stelde de Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) een document op met daarin haar uitleg van de afspraken. In dit document wordt de rol van gemeenten ernstig beperkt. Zo geeft het onder andere aan dat UWV en CIZ samengaan voor de bepaling van de mate van arbeidsgeschiktheid en de mate van behoefte aan zorg en extra ondersteuning bij het aan het werk helpen. Ook wordt aangegeven dat er één landelijke instantie komt voor het doelmatig en rechtmatig verzorgen van uitkeringen. Het kabinet heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven, waarin zij de afspraken uitlegt. Deze wijkt op bepaalde onderdelen af van de uitleg van de sociale partners.

Onrust
Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft er bijna een dagtaak aan om hier uitleg over te geven en te proberen de onrust weg te nemen. In een interview met Binnenlands Bestuur geeft ze aan dat er "nogal wat licht zit tussen beide documenten". Zo geeft ze bijvoorbeeld aan dat het nog lang niet zeker is dat het UWV en het CIZ samengaan, het kabinet zal dit nader bezien. Opvallend is overigens dat diezelfde Jette Klijnsma in een interview met UWV Magazine aangaf dat gemeenten de expertise van het UWV moeten gebruiken bij het uitvoeren van indicaties. Haar voorkeur lijkt mij duidelijk. Ook medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden geconfronteerd met vragen. Bij een vergadering van Divosa geven ook zij aan dat het voor SZW nog geen vaststaand feit is dat UWV en CIZ worden samengevoegd. In diezelfde vergadering geven zij aan dat het sociaal akkoord niet op voorhand uitgaat van een landelijke backoffice voor de uitvoering.

Zorgakkoord
Pas geleden is er een zorgakkoord gesloten tussen het kabinet en werkgevers en enkele werknemersverenigingen. Ook in dit akkoord worden maatregelen uit het regeerakkoord teruggedraaid of getemporiseerd en ook in dit akkoord lijken nog onduidelijkheden te zitten. Het is sowieso natuurlijk opvallend dat de grootste vakbond in de zorg (Abvakabo) haar handtekening niet onder dit akkoord heeft gezet. Wat is eigenlijk het draagvlak voor een akkoord?

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!