Uitkeringsadministratie uitbesteden?

Als een veenbrand laait af en toe de discussie op over de centralisatie van backofficetaken bij sociale diensten. 

Het komt, het verstomt. Onderzoek na onderzoek wordt gestart - en iets later zonder concrete resultaten weer beëindigd. Voor gemeenten was het onderwerp lange tijd niet bespreekbaar; die zien de uitvoering van de inkomenstaak als hun kernverantwoordelijkheid.

Dat is nu anders. Onder druk van de bezuinigingen kijken gemeenten kritisch naar de taken die zij uitvoeren, op zoek naar mogelijkheden om efficiencywinst te behalen. De roep om een andere organisatie van backofficetaken komt nu vanuit de gemeenten zelf. Regionale samenwerking behoort ineens tot de mogelijkheden. Openlijk wordt er gelonkt naar partijen als UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Logisch, omdat dit uitvoerende overheidsorganisaties zijn die dicht bij gemeenten staan. Zou het er dit keer echt van komen?

Private markt
Opvallend is dat tot nu toe nauwelijks wordt gekeken naar de private markt. Is uitbesteding van deze taken aan een commerciële organisatie geen optie? De salarisverwerking van gemeenten wordt tenslotte ook al jaren door commerciële partijen verzorgd, net als de uitvoering van gemeentelijke belastingtaken. De eerste aanbestedingen voor belastingheffing en -inning door private partijen zijn inmiddels een feit.

Waarom zou dat voor de administratieve uitvoeringstaken op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg niet kunnen?

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!