Lopende Zaken of liever de PIP

Het congres 'NUP Alive & Kicking!' is bedoeld voor gemeenten om inspiratie op te doen voor de invoering en het gebruik van de NUP-bouwstenen. Op het congres heb ik meegewerkt aan de presentatie over MijnOverheid Lopende Zaken. De vraag die rijst, is of gemeenten nog een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) nodig hebben als MijnOverheid Lopende Zaken al is geïmplementeerd.

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we eerst weten wat gemeenten en de centrale overheid precies willen bereiken met een PIP en MijnOverheid Lopende zaken. Met een Persoonlijke Internet Pagina kan een gemeente informatie beschikbaar stellen aan haar inwoners. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke gegevens, aanvraagformulieren voor gemeentelijke producten, maar ook informatie over persoonlijke zaken die de burger bij de gemeente heeft lopen. (Ik noem dat maar niet 'lopende zaken'). MijnOverheid Lopende Zaken is één van de NUP bouwstenen die gemeenten moeten implementeren en geeft burgers inzicht in hun persoonlijke zaken bij meerdere overheidsorganisaties.

In eerste instantie lijkt er veel overlap in functionaliteit te zitten tussen een PIP en MijnOverheid Lopende Zaken. Beide zijn bedoeld voor over lopende zaken en beide zijn persoonlijk. Waarom dan geen PPLZ: een Persoonlijke Pagina Lopende Zaken? Is het niet voldoende om een van beide oplossingen te implementeren?

Verschillen
Er zijn echter wel degelijk verschillen tussen een PIP en MijnOverheid Lopende Zaken:

  1. Een PIP is voor één organisatie, één gemeente, terwijl op MijnOverheid Lopende Zaken zaakinformatie staat van meerdere overheidsorganisaties. Zoals gemeenten, de belastingdienst en UWV. Maar ook van verschillende uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).
  2. Op MijnOverheid Lopende Zaken is maar een beperkte set van gegevens over de lopende zaken te zien. Op een PIP is veel meer informatie over de zaak beschikbaar. Zo zijn ook de documenten die bij een zaak horen in te zien.

Een sterk punt van MijnOverheid Lopende Zaken is het inzicht in alle zaken die een burger heeft uitstaan bij de overheid. We zien dat gemeenten steeds vaker taken uitbesteden aan uitvoeringsorganisaties. Een gemeente kan niet eenvoudig zaakinformatie van zaken die bij die uitvoeringsorganisaties lopen beschikbaar stellen op de PIP. Om dit te realiseren moeten er koppelingen gelegd worden met die uitvoeringsorganisatie voor het uitwisselen van zaakinformatie. En waarom zou je dat doen? MijnOverheid Lopende Zaken regelt dat allemaal. Daar zie je alle zaakinformatie. Heb je meer nodig, dan klik je door zodat je op de website van de betreffende organisatie komt.

Antwoord op mijn vraag of gemeenten nog een PIP nodig hebben als ze MijnOverheid Lopende Zaken geïmplementeerd hebben is JA. Op dit moment zijn het twee verschillende voorzieningen. Ik verwacht wel dat het mogelijk is om beide voorzieningen in de toekomst naar elkaar toe te laten groeien. Maar laten we daar nu niet op vooruit lopen. Gemeenten hebben al een hele kluif aan de implementatie van alle NUP-bouwstenen.

Hein van Schijndel heeft tien jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie en werkt vanaf 2001 voor Centric. Hein is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Centric-oplossingen voor informatie-uitwisseling en basisregistraties.

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!