Standaard en tóch flexibel?

De strijd tussen IT-leveranciers om de gunsten van de omgevingsdiensten is losgebarsten. De eerste gunningen hebben plaatsgevonden en de één na de andere aanbesteding wordt geïnitieerd. 

Wat opvalt is dat de eisen en wensen die de omgevingsdiensten op dit moment aan de IT stellen vooral gericht zijn op flexibiliteit en zaakgericht werken. De themaspecifieke wensen en eisen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaven lijken wat naar de achtergrond verdrongen. Een mogelijke reden dat de specifiekere eisen minder nadruk krijgen is dat IT-oplossingen zich in het verleden voldoende bewezen hebben. De systemen lijken goed in staat de processen van een omgevingsdienst te automatiseren.

De aandacht gaat momenteel eerder uit naar flexibiliteit en zaakgericht werken. Dit komt mogelijk omdat nog onduidelijk is hoe de omgevingsdiensten gaan draaien. Ook het plaatje van de samenwerking van de omgevingsdienst met ketenpartners bevat nog veel blinde vlekken. Een flexibel systeem dat met de omgevingsdiensten mee kan groeien, past hier dan het beste bij.

Ik denk dat beide gedachten waar zijn: IT heeft zich in de afgelopen jaren voldoende bewezen en veel omgevingsdiensten zoeken nog naar hun definitieve vorm.

Zaakgericht werken 

Een ontwikkeling die omgevingsdiensten daarbij zeker gaat helpen is zaakgericht werken. Zaakgericht werken lijkt precies dat te bieden wat een goed functionerende omgevingsdienst nodig heeft.

Er zijn echter nog maar weinig organisaties die zaakgericht werken in de volle breedte ingevoerd hebben. Zaakgericht werken heeft zich dan ook nog niet voldoende kunnen bewijzen. Velen zijn er toch van overtuigt dat zaakgericht werken een langgekoesterde wens gaat vervullen: een eenduidige manier van organiseren, registreren, werken, communiceren, informeren en bewaken.

Omgevingsdiensten doen er verstandig aan te zoeken naar specialistische zaakgerichte IT-systemen die zich voldoende bewezen hebben. Dit zijn systemen die specifiek ontwikkeld zijn ter ondersteuning van de taken van omgevingsdiensten. De flexibiliteit van zo'n systeem komt tot uiting binnen de werkprocessen, de registratie en de communicatie. Er moet een standaard inrichting zijn die eenvoudig aangepast kan worden op de werkprocessen van de specifieke omgevingsdienst. Ondersteuning in deze systemen voor zaakgericht werken, helpt in de communicatie binnen de keten. Belangrijk is dat het systeem flexibel genoeg is om mee te groeien met de organisatie.

 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!