Zaakgericht werken: wat is de impact voor Emmen?

Zaakgericht werken bij Emmen

Zaakgericht werken: wat is de impact voor Emmen?

Zaakgericht werken was voor de gemeente Emmen niet de eerste stap richting digitalisering. Emmen is al een aantal jaren actief op het gebied van automatisering en digitalisering. Programmamanager dienstverlening & informatiemanagement Eddie Begeman geeft aan dat Emmen al enige tijd een bepaalde lijn volgt wat betreft de informatievoorziening. Dit heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen. Het werk verloopt efficiënter en er kan meer werk verzet worden tegen lagere kosten, met een beter resultaat. Het beleid moet er voor zorgen dat de dienstverlening naar de burger zo optimaal mogelijk functioneert. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitalisering en zaakgericht werken.

Zaakgericht werken
Zaakgericht werken en digitalisering zijn ingezet bij het aansluiten met Dimpact, het landelijke samenwerkingsverband van gemeenten. Dimpact brengt de gemeentelijke ambities samen door middel van standaardisatie, kennisdeling, innovatie, vraagbundeling en inkoopvoordeel. Maar wat betekent dit concreet? Dit betekent dat er bepaalde keuzes gemaakt worden gebaseerd op gemeenschappelijke ervaring en kennis die al binnen Dimpact aanwezig is. Op deze manier kan de gemeente profiteren van schaalvoordeel.

“Dat beleid is erop gericht de dienstverlening naar de burger optimaal te krijgen”

Zaakgericht werken heeft een grote impact op de gemeente en de manier van werken binnen de gemeente. Het heeft impact op de dienstverlening naar de burgers, op de informatiemanagement, gegevensbeheer, het applicatielandschap en op de aanpak van digitalisering. De gemeente Emmen heeft er voor gekozen om de digitaliseringsslag en het zaakgericht werken als een ‘big bang’ te implementeren.

Lees in de volledige whitepaper meer over de implementatie van zaakgericht werken en digitalisering bij de gemeente Emmen. Lees in de whitepaper meer over het optimaliseren van de dienstverlening, integraal klantbeeld centraal en van generiek naar specifiek.

 

Download artikel:
Zaakgericht werken: wat is de impact voor Emmen?

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
Zaakgericht werken: wat is de impact voor Emmen?

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!