Wijzigingen archiefwet en regelgeving

Wijzigingen archiefwet en regelgeving

In 2012 is er veel gebeurd op het gebeid van Archiefwet en –regelgeving. Wijzigingen werden inhoudelijk behandeld tijdens verschillende workshops door het hele land. Ook werden de gevolgen voor organisaties belicht en kregen deelnemers de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren over de gewijzigde regelgeving en hoe zij het beter konden toepassen. 

De wijzigingen op het gebied van Archiefwet- en regelgeving zijn:

  • De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) is in werking getreden.
  • Het Archiefbesluit stelt nieuwe eisen aan de opzet en vaststelling van archiefselectielijsten. 
  • Tenslotte werden in het Archiefconvenant tussen VNG, IP, OCW en Unie van Waterschappen een aantal afspraken vastgelegd, waaronder afspraken over e-depots.

Wat betekent het gewijzigde Archiefbesluit voor onze organisatie?
In het Archiefbesluit zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd namelijk: De opzet van selectielijsten die na 1 januari 2013 gemaakt werden. Deze moeten aansluiten bij de ordeningsstructuur van de informatiehuishouding van de organisatie. En het driehoeksoverleg bij vaststelling van een selectielijst die vervangen is door een Strategisch Informatie Overleg (SIO). In het Archiefconvenant is afgesproken dat alle overheidsorganisaties de nieuwe selectielijst in 2016 opgesteld en geïmplementeerd hebben. 

Voordelen wijzigingen 2012
Er is in 2012 veel gewijzigd. De implementatie van deze wijzigingen is in deze tijd van krimpende budgetten een uitdagende taak. Toch liggen er juist in deze gewijzigde wet- en regelgeving veel mogelijkheden voor verbetering van de informatiehuishouding van de overheid. 

Download deze whitepaper
In deze whitepaper gaan de auteurs in op de belangrijkste aandachtspunten, discussies en vragen omtrent de workshops over de veranderingen van Archiefwet en- regelgeving. Download geheel vrijblijvend deze whitepaper en lees de voor- en nadelen van deze veranderingen. Bekijk in deze whitepaper ook de knelpunten waar andere collega’s tegenaan lopen en lees puntsgewijs wat de toegevoegde waarde zijn van de aanpassingen van de Archiefwet- en regelgeving.  

 

Download artikel:
Wijzigingen archiefwet en regelgeving

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
Wijzigingen archiefwet en regelgeving

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!