Wat bewaar je, waarom bewaar je het en hoe bewaar je het?

Informatie is de grondstof voor de informatiemaatschappij

Wat bewaar je, waarom bewaar je het en hoe bewaar je het?

Professor doctor Theo Thomassen is Hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en buigt zich over de vraag: Hoe leg je nu vast wat er in onze samenleving gebeurt? Hoe doe je recht aan álle aspecten in die samenleving, zonder te blijven steken in het alsmaar opslaan van informatie waar niemand meer wat mee doet. Samengevat: wat bewaar je, waarom bewaar je het en hoe bewaar je het?

De ‘documenteren van de samenleving’ aanpak is ontstaan in Canada ontstaan vanuit de ‘total archives’ benadering. Thomassen geeft aan dat er een soort van bewaarplaats of een serie bewaarplaatsen moeten komen die met elkaar in verbinding staan. Waardoor je, alles wat een weerslag van de samenleving is, kunt bewaren. Dit lijkt natuurlijk fictie. Vandaar dat er destijds voor is gekozen om, onder aanvoering van het Nationaal Archief, een striktere selectiepolitiek aan te houden. Concentreer op de waardering van de meest waardevolle primaire processen bij de overheid. Hierdoor lijkt het zo objectief mogelijk, want primaire processen zijn goed te onderscheiden en er is niemand die kan ontkennen dat deze processen belangrijk zijn.

Internet brengt groepen samen
Stel de belangrijkste ontwikkelingen vast en anticipeer op de toekomst. Dit zou de insteek moeten zijn om op de juiste en gestructureerde manier de samenleving te documenteren. Voorheen waren er geen verbanden tussen de verschillende entiteiten (zoals privé, sportief, maatschappelijk) , nu is die samenhang er altijd, gewenst of ongewenst. Internet brengt al deze entiteiten bij elkaar. Willen we dat wel?

Lees in het volledige artikel meer over de bovenstaande vraagstellingen. Verder gaat het artikel nog in op de sturing van informatie, het bewaren van grenzen en het goud van de maatschappij.

 

Download artikel:
Wat bewaar je, waarom bewaar je het en hoe bewaar je het?

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
Wat bewaar je, waarom bewaar je het en hoe bewaar je het?

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!