Van Wob naar Woo: wereld van verschil

Hoe kijkt de VNG er nu naar?

Van Wob naar Woo: wereld van verschil

Al in 2012 zette men de eerste stappen om de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) te vervangen door een nieuwe wet, de Wet Open Overheid (Woo). Eén letter verschil, maar een compleet andere opzet. De VNG was in eerste instantie kritisch, maar zijn ze dat nog steeds? Doxis ging in gesprek met Juliette van der Jagt, Jamil Jawad en André Plat en polste hoe het er nu voorstaat.

Kritische noot omwille van uitvoering

Juliette van der Jagt, Senior Juridisch Adviseur Staats- en Bestuursrecht bij de VNG kent het dossier maar al te goed. Ze vertelt dat de VNG uiteraard een groot voorstander is van een transparante overheid maar men had grote bedenkingen over de manier waarop het voorstel werd vormgegeven. De kosten om alle handelingen en benodigde IT te regelen zouden zo hoog zijn dat de wet in de praktijk onbetaalbaar zou zijn.

Woo: er wordt veel gevraagd van gemeenten  

André Plat, Projectleider en Adviseur bij VNG Realisatie vertelt: “Het vraagt echter nogal wat van een organisatie die in deze Woo-definitie valt. Zowel organisatorisch als qua informatie-infrastructuur en -huishouding. Welke informatie valt er nu wel onder, welke niet? Hoe ga je de metadatering regelen en afstemmen zodat je daadwerkelijk de juiste informatie op de juiste manier kunt ontsluiten voor de betrokkenen? Nog lang niet elk bestuursorgaan is zo ver.”

Woo: waar staan we nu

Redenen genoeg om het oorspronkelijke wetsvoorstel aan te passen. Deze Wijzigingswet Wet Open Overheid werd in januari 2019 ingediend bij de Tweede Kamer, nu is het wachten tot deze in het najaar 2019 wordt besproken in het parlement. Wil je alvast lezen hoe de experts van de VNG er nu tegenaan kijken? Download dan snel dit artikel.

 

Download artikel:
Van Wob naar Woo: wereld van verschil

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
Van Wob naar Woo: wereld van verschil

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!