Privacygevoelige informatie voortaan verplicht strak onder controle

Veranderende EU privacy- wetgeving stelt veel organisaties voor dilemma

Privacygevoelige informatie voortaan verplicht strak onder controle

 De nieuwe EU privacyverordening: de EU General Data Protection Regulation (GDPR) is voor sommige mensen nog een groot raadsel. Waar gaat het over? In het kort komt het erop neer dat het verzamelen, het gebruiken en de opslag van persoonlijke en/of gevoelige informatie nog scherper in gaten wordt gehouden. De belangrijkste en meest ingrijpende wijziging is de verplichting om privacy gevoelige data op verzoek te verwijderen wanneer deze niet meer beschikbaar hoeft te zijn voor bedrijfstaken.

Momenteel is ‘niet meer nodig voor bedrijfstaken’ een rekbaar begrip voor veel gemeenten. Beter bewaren, je weet maar nooit wanneer je het weer nodig hebt! Met de komst van de GDPR, fysiek of virtueel, de gemeente moet goed kunnen uitleggen waarom er met bepaalde gegevens wordt gewerkt. Per overtreding kunnen de boetes oplopen van 250000 tot 100 miljoen euro. 2% van de bruto (wereldwijde) jaaromzet van het bedrijf. Dit is een goede reden om eens goed in deze EU privacyverordening te duiken.

“Dat betekent een enorme uitdaging voor alle betrokken CIO’s, privacy officers en informatiemanagers”

Het artikel
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De uitdagingen
  • Meer stakeholders, meer risico’s
  • Moeilijke materie, weinig grip
  • Goede omgangsvormen vereist
  • Privacy Impact Assessment

Download geheel vrijblijvend het volledige artikel over EU General Data Protection Regulation (GDPR) en lees meer over de bovenstaande onderdelen.

Lees meer artikelen met als thema:
 

Download artikel:
Privacygevoelige informatie voortaan verplicht strak onder controle

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
Privacygevoelige informatie voortaan verplicht strak onder controle

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!