E-depot: Positieve ervaring voor de gemeente Putten

Alle opties benutten voor verantwoord en digitaal informatiebeheer

E-depot: Positieve ervaring voor de gemeente Putten

Een e-depot is voor de gemeente Putten een logische volgende stap na een goed georganiseerde informatiehuishouding. Als alles in de actieve fase van de documenten op orde is, is de laatste stap het lange termijn bewaren of permanent opslaan en ontsluiten van documenten aan de orde. Er kwam een e-depot.

E-depot is de volgende stap

De gemeente Putten heeft een inventarisatie gemaakt over de risico’s die ze zouden kunnen lopen. Denk hierbij aan het op termijn niet kunnen vinden of traceren van documenten. Daaruit zou het draagvlak en de wenselijkheid van een e-depot als gecontroleerde digitale bewaarplaats naar voren moeten komen. Uiteraard kwamen ook de baten en kosten aan bod, maar dit was niet de eerste insteek.

Met e-depot verantwoordingsplicht naar belanghebbenden

In de visie van de gemeente Putten speelt een e-depot een belangrijke rol op het gebied van verantwoordingsplicht naar burgers en andere belanghebbenden. Jan Willem Rip, archivaris en beleidsmedewerker bij de gemeente Putten, geeft wel aan dat ze in hoge mate afhankelijk zijn van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie die ze aangereikt krijgen.

De route naar de implementatie van een e-depot is uitgebreid en consistent aangepakt. Door het inzetten van een stuurgroep, projectgroep, klankbordgroep en de inbreng van gebruikers is het e-depot in gebruik genomen. Lees in de volledige whitepaper meer over het intensieve traject, het digitale voorportaal en de toekomst van de gemeente Putten.

 

Download artikel:
E-depot: Positieve ervaring voor de gemeente Putten

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
E-depot: Positieve ervaring voor de gemeente Putten

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!