Dossieroverdracht zorgverlening cruciaal

Migratietraject AMK-dossiers Jeugdzorg belangrijke stap

Dossieroverdracht zorgverlening cruciaal

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is de koepelorganisatie van alle gemeenten. De VNG zorgt voor ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en het behartigen van belangen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft samen met het ministerie van VWS en Jeugdzorg afgesproken hoe de overdracht van de AMK-dossiers moet gaan. De dossieroverdracht zorgverlening moesten in goede en ordentelijke staat en dit moest volgens een wettelijke termijn worden gedaan.

Het doel van de overdracht

De VNG stelde als doel om de actuele en volledige dossiers beschikbaar te maken voor regionaal opererende instanties en hulpverleners. Door het ondersteuningsprogramma ‘Veilig Thuis’, was een volledige inventaris noodzakelijk om de AMK-dossiers (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) beschikbaar te maken. Omdat VNG zelf niet beschikt over deze deskundigheid en capaciteit is een externe partij ingeschakeld.

Kwaliteit dossieroverdracht zorgverlening

De dossieroverdracht moest in goede en ordentelijke staat plaatsvinden. Om er achter te komen of de dossiers echt goed en ordentelijk waren, moest er een inventarisatie gedaan worden. Door de gevoeligheid van de dossiers is de kwaliteit extra belangrijk. Alle dossiers doorlopen op kwaliteit zou tijdrovend zijn, dus is er gekozen om dit steekproefsgewijs te doen.

Rapportage en advies voor duurzaamheid

Wat heeft de steekproef uitgewezen en wat zijn de aanbevelingen voor VNG op het gebied van dossieroverdracht in de zorgverlening? Lees in de volledige praktijkcase meer over de adviezen en de aanpak.

 

Download artikel:
Dossieroverdracht zorgverlening cruciaal

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 

Bedankt voor uw aanvraag! Open hieronder uw document. Wilt u ook op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief?

Openen en inschrijven


Wilt u het artikel direct openen?

Alleen het artikel openen
 

Graag ontvang ik per e-mail het volgende artikel;
Dossieroverdracht zorgverlening cruciaal

Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

 
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de Eburg nieuwsbrief!